Navratri Shlokas and Mantras – For all 9 Days of Navratri

 Navratri Shlokas

These shlokas can be chanted on all days of Navratri:

1-

AruNakiraNa jaalairanchithaa s(h)aavakaas(h)aa
Vidhr(u)tha japa pateekaa pusthakaabheethihasthaa
Itharakara varaadyaa phu(h)la ka(h)laara samsyaa
Nivasathu hr(u)di baalaa nithya kalyaana s(h)eelaa

2-

Chathurbhujae chandrakalaavathamsae
Kuchonnathae kumkumaraagas(h)onae
PuNdraekshu paas(h)aankus(h)a pushpabaaNae
Hasthae namasthae jagathaeka maathaa

3-

SindooraaruNa vigrahaam thrinayanaam maaNikya moulispura
Ththaaraanaayaka s(h)aekaraam smithamukheem aapeena vakshoruhaam

PaaNibhyaam alipoorNa rathna chashaka rakthothphalam vibhratheemSoumyaam rathna ghatastha raktha charaNaam dhyaayaeth paraam ambikaam

AruNaam karuNaa tharangithaaksheem Dhr(u)tha paasaankus(h)a pushpabhaaNa chaapaam
ANimaadhibhiraavr(u)thaam mayookaih Ahamithyaeva vibhaavayae bhavaaneem

Dhyaayaethpadmaasanasthaam vikasithavadanaam padmapathraaya thaaksheem
Haemaabhaam peethavasthraam karakalitha lasad haema padmaam varaangeem

Sarvaalankaara yukthaam sathatham abhayadaam bhakthanamraam bhavaaneem
S(h)ree vidhyaam s(h)aantha moorthym sakala suranuthaam sarvasampath pradaathreem

Sakumkuma vilaepanaam alikachumbi kasthoorikaam
Samanda hasithaekshaNaam sas(h)ara chaapa paas(h)aankus(h)aam

As(h)aesha janamohineem aruNamaalya bhooshaambaraam
Japaakusuma bhaasuraam japavidhou smaraem ambikaam

4-

BinduthrikoNa vasukoNa das(h)aarayugma manvas(h)cha
Naagadala samyutha shodas(h)aaram
Vruththa thrayam cha dharaNee sadanathrayam cha
S(h)ree chakra maetha duditham paradaevathaayaa

5-

Lowhithya nirjitha japakusumaanuraagaam
Paas(h)aankus(h)ae dhanu rishoomapi dhaarayantheem
Thaamraayathaam aruNalmaalya vis(h)aesha bhooshaam
Thaamboola pooritha mukheem thripuraam namaami