Sree Shuddha Shakthi Maalaa Vidyaa Navaavarana Poojaa

Discussion in 'Pujas Prayers & Slokas' started by swamy24598, Oct 22, 2012.

 1. swamy24598

  swamy24598 New IL'ite

  Messages:
  1,389
  Likes Received:
  377
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Sree Lalithaa Shodasopachaara Poojaa

  Ghantaa Naada:

  Om Aagamaartham Cha Devaanaam Gamanaartham thu Rakshasaam
  Kurve Ghantaa Ravam Divyam Devathaahwaana Laanchanam.

  Suchi Karanam

  Om Apavithraf Pavithro Vaa
  Sarvaavasthaam Gathopi Vaa,
  Yas Smarellalithaa Deveem
  Sa BaahyaabhYantharas Suchi:

  Subha Muhurtha Karanam

  Om Thadeva Sumuhurtham Vai
  Sudinam Cha Thadeva Hi,
  Nakshathraadi Balam Chaiva
  Brahma Padam Smaraamyaham.

  Sankalpa:

  Subhe Sobhane Muhurthe
  Adya Paradevathaayaa: Aajnayaa.
  Pravarthamaanasya Brahmana:
  Dvitheeya Paraardhe, Swetha Varaaha
  Kalpe, Sapthame Vaivaswatha Manvantare
  Ashtaavimsathithame Kaliyuge
  Prathama Paade, Jambudweepe, Bhaa
  Ratha Varshe, Bharatha Khande, Sumero:
  Dakshine Parswe Sakaabde Asmin
  Varthamaana Vyaavahaarika Prabhavaadi
  Shashti Samvathsaraanaam Madhye
  Subha Samvathsare, Subha Ayane,
  Subha Ruthow, Subha Maase, Subha
  Pakshe, Subha Thethow, Subha Nakshathre
  Mama Abheeshta Siddhyarthe Pujaam Karishye.
   
  Last edited: Oct 22, 2012
  1 person likes this.
  Loading...

 2. swamy24598

  swamy24598 New IL'ite

  Messages:
  1,389
  Likes Received:
  377
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Re: Lalitha Pooja Vidhanam

  Mangalaacharanam

  Om Sree Naathaadi Guruthrayam
  Ganapathim Peetathrayam Bhairavam
  Siddhowgham Vatukathrayam Padayugam
  Dutheekramam Mandalam,
  Veeraadwyashta Chathushka Shashti Navakam
  Veeraavalee Panchakam
  Sreeman Maalini Manthraraaja Sahitham
  Vande Guror Mandalam.

  Dhyaanam

  Om Aarakthaabhaam Thinethraam
  Arunima Vasanaam Rathna
  Thaatanka Ramyaam
  Hasthaambhojais Sapaasaankusa
  Madana Dhanus Saayakair
  Visphurantheem,
  Pancha Brahmaasanasthaam
  Sasidhara Makutaam Sarva
  Ramyojjwalaangeem
  Dhyaayaam Yambhoruhasthaam
  Hari Hara Namithaam Eeswareem
  Eeswaraanaam.


  Aawaahanam

  Om Aagachcha Lalithaa Devi
  Kaameswaraanka Samsthithe,
  Pujaam Gruhaana Kalyaani
  Sarva Deva Namascruthe.

  Om Sarvathra Paripurnaam
  Sree Lalithaambikaam Aaawaahayaami Nama:
   
 3. swamy24598

  swamy24598 New IL'ite

  Messages:
  1,389
  Likes Received:
  377
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Re: Lalitha Pooja Vidhanam

  Aasanam

  Om Aneka Rathna Samyuktham
  Mukthaahaarair Vibhusheetham,
  Pancha Brahmaasanam Devi
  Sweekuru Lalithaambike.
  Om Sarvaadhaaraayai Sree Lalithambikaayai Aasanam Kalpayaami Nama:.

  Paadyam

  Om Gangaadibhyas Samaaneetham
  Gandha Pushpaadi Misritham,
  Paadyam Dadaamyaham Devi
  Sree Maathaf PrathigrihYathaam.

  Om Swachchaayai Sree Lalithaam
  bikaayai Paadyam Paadyam Kalpayaami Nama:
   
  Last edited: Oct 22, 2012
 4. swamy24598

  swamy24598 New IL'ite

  Messages:
  1,389
  Likes Received:
  377
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Re: Lalitha Pooja Vidhanam

  Arghyam

  Om Bhakthyaa Mayaa Samaaneetham
  Suvarna Kalase Sthitham,
  Arghyam Gruhaana Devi Thwam
  Prasannaa Bhava Sarvadaa

  Om Virajase Sree Lalithambikaayai
  Arghyam Arghyam Kalpayaami Nama:

  Aachamanam

  Om Sarva Lakasya Yaa Sakthi:
  Brahma Vishnvaadibhis Sthuthaa,
  Dadaamyaachamanam Thasyai
  Mahaa Sakthyai Manoharam

  Om Suddhaayai Sree Lalithambikaayai
  Aachamaneeyam Kalpayaami Nama:.
   
 5. swamy24598

  swamy24598 New IL'ite

  Messages:
  1,389
  Likes Received:
  377
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Re: Lalitha Pooja Vidhanam

  Madhuparkam

  Om Dadhiksheera Samaayuktham
  Madhwaajyena Samanvitham,
  Madhuparkam Gruhaanemam
  Lalithaamba Namosthuthe.

  Om Sarva Madhu Swaroopinyai
  Sree Lalithaambikaayai Madhupar Kam
  Kalpayaami Nama:.

  Snaanam

  Om Kaaveree Narmadaa Venee
  Thungabhadraa Saraswathee,
  Gangaa cha Yamunaa Chaiva
  Thaabhyas Snaanaarthamaahrutham,
  Gruhaana Thwam Mahaadevi
  Snaanaaya Sraddhayaa Jalam.

  Om Nirmalaayai Sree Lalithaambikaayai Snaanam Kalpayaami Nama:!!
   
 6. swamy24598

  swamy24598 New IL'ite

  Messages:
  1,389
  Likes Received:
  377
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Re: Lalitha Pooja Vidhanam

  Vasthram

  Om Divyaambarayugam Kshowmam
  Kanchukam cha Manoharam,
  Lalithaamba Mahaadevi
  Gruhaanedam Mayaarpitham.

  Om Visvodaraayai Sree Lalithaambikaayai Vasthropavasthra Kanchukaan Kalpayaami Nama:.

  Aabharanam

  Om Rathnathaatanka Keyura
  Nupura Kankanaadikam,
  Bhooshanam Sangruhaana Thwam
  Lalithaamba Namosthuthe.

  Om Ramyaayai Sree Lalithaambikaayai Aabharanam Kalpayaami Nama:.
   
 7. swamy24598

  swamy24598 New IL'ite

  Messages:
  1,389
  Likes Received:
  377
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Re: Lalitha Pooja Vidhanam

  Gandham

  Om Karpooraagaru Kasthuree Kunkumaadi Samanvitham,
  Gruhaana Chandana Gandham Krupayaa Parameswari.

  Om Lam Pruthivyaathmikaayai
  Nirlepaayai Sree Laltihaambikaayai
  Chandana Gandham Samarpayaami Nama:.

  KunKumam

  Om Sarvamangala Maangalyam sarva rakshaakaram param
  Haridraa Kunkumam raksheth sarvadosha malaapaham

  Om kunkumaabhaayai shree lalithambikaayai saparivaraayai
  Gandhasyopari haridraa kunkumam samarpayami namaha.
   
 8. swamy24598

  swamy24598 New IL'ite

  Messages:
  1,389
  Likes Received:
  377
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Re: Lalitha Pooja Vidhanam

  Akshathaa:

  Om Akaaraadi Kshakaaraantha Maathrukaakshara Rupini,
  Akshathaan Thwam Gruhaanemaan Yaksharaaja Samarchithe.

  Om Aksharaayai Sree Lalithaambikaayai Akshathaan Samarpayaami Nama:.

  Pushpam

  Om Mandaara Paarijaathaadyaihi Mallikaa Vakulairapi,
  Kethakyuthpala Kalhaaraihi Poojayaami Maheswari.

  Om Ham Aakaasaathmikaayai Nirvaasanaayai Samastha Vaasanaa misra Prapancha Dharaayai
  Sree Lalithaambikaayai Pushpam Samarpayaami Nama:.
   
 9. swamy24598

  swamy24598 New IL'ite

  Messages:
  1,389
  Likes Received:
  377
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Re: Lalitha Pooja Vidhanam

  OM KHADGAMAALAA @ SREE SUDDHA SAKTHI MAALAA VIDYAA NAVAAVARANA POOJAA MANTHRAM

  Om Gam Ganesaaya Namaha
  Gum Gurubhyo Namaha
  Sree Baalaa Thripurasundaryai Namaha

  Gowree Dhyaanam

  Om Hreenkaaraasana Garbhithaanala
  Sikhaam Sowh Kleem Kalaam
  Bibhratheem
  Sowvarnaambara Dhaarineem
  Varasudhaadhowthaam
  Thrinethrojwalaam,

  Vande Pusthaka Paasasaankusadharaam
  Sragbhu****ham Ujjwalaam
  Thwaam Gowreem Thripuraam
  Paraathparakalaam Sreechakra Sanchaarineem.
   
 10. swamy24598

  swamy24598 New IL'ite

  Messages:
  1,389
  Likes Received:
  377
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Re: Lalitha Pooja Vidhanam

  Rishi Aadi Nyaasam

  (Sirasi) Om Asyaahaa Sree Suddhasakthi
  Maalaa Vidyaayaahaa Upasthendri
  Yaadhishtayee Varunaadithya Rishihi.
  (Mukhe) Devee Gaayathree Chandaha.

  (Hrudi) Saathvika Kakaara Bhattaaraka Peetha
  Sthitha Kaameswaraanka Nilayaa
  Mahaa Kaameswaree Sree Lalithaa
  Bhattaarikaa Devathaa


  (Naabhow) Iaim Beejam
  (Linge) Sowh Sakthihi
  (Paadayoh) Kleem Keelakam
  (Sarvaange) Sree Lalithaambikaa PraSaada Siddhyarthe Archanaayaam Viniyogaha
   

Share This Page