1. What can you teach someone online? Tell us here!
  Dismiss Notice
 2. If someone taught you via skype, what would you want to learn? Tell us here!
  Dismiss Notice

Relay writing of Lalitha Sahasranamam

Discussion in 'Pujas Prayers & Slokas' started by MLP1, Dec 30, 2015.

 1. MLP1

  MLP1 Silver IL'ite

  Messages:
  250
  Likes Received:
  171
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  Note to Moderators- I'm sorry if this thread is duplicated, I'm fairly new to the forum. Also, could you please make this a sticky post and then delete this line? Thanks.

  Hi All,

  As 2016 approaches, I would like to start Relay writing of Lalitha Sahasranamam so we may receive Her blessings at the beginning of a new year.

  [​IMG]


  Arunam karuna tarangitakshim
  Dhruta pashankusha pushpa banachapam
  Animadibhi ravrutam mayukhai
  Rahamityeva vibhavaye, bhavanim
  Dhyayetpadmasanasdham vikasita
  Vadanam padmapatrayatakshim
  Hemabham pitavastram karakalita
  Lasadhemapadmam varangim
  Sarvalankarayuktam satata mabhayadam
  Bhaktanamram bhavanim
  Shree vidyam shantamurtim sakala suranutam
  SarvasanpatpradatrimSakunkuma vilepana malikachunbi sasturikam
  Samandahasi tekshenam sasharachapa pashankusham
  Asheshajana mohini marunamalya bhushanbaram
  Japakusuma bhasuram japavidhao smaredanbikam

  Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree
  Chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata – 1
  Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita
  Raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala – 2

   
  sindmani and geevee68 like this.
  Loading...

 2. MLP1

  MLP1 Silver IL'ite

  Messages:
  250
  Likes Received:
  171
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka
  Nijaruna prabha-pura majabhramhanda mandala – 3
  Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha
  Kuruvinda mani shrenee kanatkotira mandita – 4
   
 3. Rith

  Rith IL Hall of Fame

  Messages:
  2,642
  Likes Received:
  2,631
  Trophy Points:
  308
  Gender:
  Female
  ashtami chandra vibraaja dhalikasthala shobitha
  mukha chandra kalanghaaaba mruganaabi viseshaka
  vadhanasmara mangalaya gruha thorana chillika
  vakthra lakshmi pari vaaha chalanmi naaba lochana
   
  sindmani likes this.
 4. Rith

  Rith IL Hall of Fame

  Messages:
  2,642
  Likes Received:
  2,631
  Trophy Points:
  308
  Gender:
  Female
  nava chambaka pushbaaba nasa dhanda virajitha
  tara kaanthi thiraskari nasa barana basura
  kadhamba manjari kluptha karna poora manohara
  thatanga yugali bhootha thapanodupa mangala
   
  sindmani likes this.
 5. MLP1

  MLP1 Silver IL'ite

  Messages:
  250
  Likes Received:
  171
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh
  Nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada – 9
  Shudha vidyankurakara dvijapankti dvayojvala
  Karpura-vitikamoda samakarsha digantara – 10
   
 6. Rith

  Rith IL Hall of Fame

  Messages:
  2,642
  Likes Received:
  2,631
  Trophy Points:
  308
  Gender:
  Female
  nija-sallabha madhurya-vinir-barthsitha-kacchapi
  mandhasmitha-prabhapoora-majjath-kameshamanasa -11
  anakalitha-saadhrushya-chibhukashri-virajitha
  kaamesha-baddha-mangalya-soothra-shobitha-kandhara -12
   
 7. MLP1

  MLP1 Silver IL'ite

  Messages:
  250
  Likes Received:
  171
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita
  Ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita – 13
  Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani
  Nabhyalavala romali lata phala kuchadvaei – 14
   
 8. Rith

  Rith IL Hall of Fame

  Messages:
  2,642
  Likes Received:
  2,631
  Trophy Points:
  308
  Gender:
  Female
  lakshya-roma-latha-dharatha-samunneya-madhyama
  sthanabara-dhalanmadhya-pattabandha-valithraya -15
  arunaruna-kowumbha-vasthra-bhaswath-katithati
  rathana-kinkinikha-ramya-rashana-dhamabhoo****ha-16
   
 9. MLP1

  MLP1 Silver IL'ite

  Messages:
  250
  Likes Received:
  171
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita
  Manikya makuta kara janudvaya virajita – 17
  Indra-gopa parikshipta smaratunabha janghika
  Guda-gulpha kurma prushtajaeishnu prapadanvita – 18
  Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna
  Padadvaya prabhajala parakruta saroruha – 19
  Shinjanamani mangira mandita shreepadambuja
  Marali mandagamana maha-lavanya shevadhih – 20
   
 10. Rith

  Rith IL Hall of Fame

  Messages:
  2,642
  Likes Received:
  2,631
  Trophy Points:
  308
  Gender:
  Female
  Sarvarunaa-Anavadhyangi-sarvabharana-bhoo****ha
  Shiva-kameshvarangastha-Shiva-swadheena-vallabha - 21
  Sumerumadhya-srungastha-Sriman-nagaranaaika
  Chinthamani-gruhanthastha-pancha brahma-sanasthitha- 22
   

Share This Page