Relay writing of Sri Lalitha Sahasranamam

Discussion in 'Pujas Prayers & Slokas' started by chkalyani, Jan 16, 2014.

 1. Padmash

  Padmash Platinum IL'ite

  Messages:
  2,117
  Likes Received:
  519
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female

  Rakta-varna manasanishta gudanna pritamanasa
  Samsta bhakta sukhada lakinyanba svarupini- 103

  Svadhishthanbujagata chaturvaktra manohara
  Shuladyayudha sanpanna pitavarnatigarvita- 104

  Medhonishta maduprita bandinyadi samanvita
  Dadyannasakta hrudya kakini rupadharini- 105
   
 2. Padmash

  Padmash Platinum IL'ite

  Messages:
  2,117
  Likes Received:
  519
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female

  Muladharambujarudha panchvaktrasdhi sansdhita
  Ankushadi praharana varadadi nishevita- 106

  Mudgaodanasaktachitta sakinyamba svarupini
  Aagyachakrabja nilaya shuklavarna shadanana- 107

  Majasansdha hansavati mukhyashakti samanvita
  Haridranai karasika hakinirupa dharini- 108
   
 3. geevee68

  geevee68 Platinum IL'ite

  Messages:
  4,141
  Likes Received:
  566
  Trophy Points:
  233
  Gender:
  Female
  Sahasradala padmastha sarvavarnopashobithaa
  Sarvaayudhadharaa shuklasamsthithaa sarvatomukhee 109

  Sarvoudhanapreethachitthaa yaakinyambhaswaroopini
  Swaaha svadhaa mathir medhaa shruthi smrithiranutthamma 110

  Punyakeerthi punyalabhya punyashravanakeerthanaa
  Pulomajaarchitha bhandhamochinee bharbharaalakaa 111
   
 4. Padmash

  Padmash Platinum IL'ite

  Messages:
  2,117
  Likes Received:
  519
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female

  Vimarsharupini vidya viyadadi jagatprasuh
  Sarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini- 112

  Agraganya chintyarupa kalikalmashanashini
  Katyayani kalahantri kamalaksha nishevita- 113

  Tanbulapuritamukhi dadimikusumaprabha
  Mruhashi mohini mudhya mrudani mitrarupini- 114
   
 5. Padmash

  Padmash Platinum IL'ite

  Messages:
  2,117
  Likes Received:
  519
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female

  Nityatrupta bhaktanidhi rniyantri nikhileshvari
  Maityradi vasanalabhya mahapralayasakshini- 115

  Parashaktih paranishta pragynana ghanarupini
  Madhvipanalasa maata matrukavarna rupini- 116

  Mahakailasa nilaya mrunala mrudorlata
  Mahaniya dayamurti rmahasamrajyashalini- 117
   
 6. Kungumam

  Kungumam Gold IL'ite

  Messages:
  409
  Likes Received:
  360
  Trophy Points:
  123
  Gender:
  Female
  Atma vidya maha vidya sri vidya kamasevitha
   
 7. Lathasv

  Lathasv IL Hall of Fame

  Messages:
  2,358
  Likes Received:
  3,909
  Trophy Points:
  315
  Gender:
  Female
  sri shodakshari vidya thrikuta kamakotika 118
  kataksha kinkiri bhutha kamalakoti sevitha
  sirasthitha chandranibha palasthendra Dhanuh Prabha. 119
   
 8. ahilakaran

  ahilakaran Silver IL'ite

  Messages:
  293
  Likes Received:
  131
  Trophy Points:
  95
  Gender:
  Female
  Hrudayasdha ravi prakhya trikonantara dipika
  Dakshayani daityahantri dakshayagyna vinashini – 120

  Darandolita dirghakshi darahasojvalanmukhi
  Gurumurtirgunanidhi rgamata guhajanmabhuh – 121
   
 9. chkalyani

  chkalyani Gold IL'ite

  Messages:
  1,363
  Likes Received:
  116
  Trophy Points:
  128
  Gender:
  Female
  Sisters
  Am back and sorry for the long absence. Was tied up at domestic front.
   
 10. chkalyani

  chkalyani Gold IL'ite

  Messages:
  1,363
  Likes Received:
  116
  Trophy Points:
  128
  Gender:
  Female
  Devesi dandanitistha daharakasa roopini
  Pratipanmukhya rakanta tidhimandala poojita - 122

  Kalatmika Kalanadha kavyalaapa vinodini
  Sachamara Rama Vani savyadakshina sevita - 123

  Aadisakti rameyatma parama pavanakrutih
  Aneka koti brahmanda janani Divyavigraha - 124

   

Share This Page