1. What can you teach someone online? Tell us here!
  Dismiss Notice
 2. If someone taught you via skype, what would you want to learn? Tell us here!
  Dismiss Notice

Relay writing of Sri Lalitha Sahasranamam

Discussion in 'Pujas Prayers & Slokas' started by chkalyani, Jan 16, 2014.

 1. Padmash

  Padmash Platinum IL'ite

  Messages:
  2,117
  Likes Received:
  520
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female

  Rakta-varna manasanishta gudanna pritamanasa
  Samsta bhakta sukhada lakinyanba svarupini- 103

  Svadhishthanbujagata chaturvaktra manohara
  Shuladyayudha sanpanna pitavarnatigarvita- 104

  Medhonishta maduprita bandinyadi samanvita
  Dadyannasakta hrudya kakini rupadharini- 105
   
 2. Padmash

  Padmash Platinum IL'ite

  Messages:
  2,117
  Likes Received:
  520
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female

  Muladharambujarudha panchvaktrasdhi sansdhita
  Ankushadi praharana varadadi nishevita- 106

  Mudgaodanasaktachitta sakinyamba svarupini
  Aagyachakrabja nilaya shuklavarna shadanana- 107

  Majasansdha hansavati mukhyashakti samanvita
  Haridranai karasika hakinirupa dharini- 108
   
 3. geevee68

  geevee68 Platinum IL'ite

  Messages:
  4,142
  Likes Received:
  566
  Trophy Points:
  233
  Gender:
  Female
  Sahasradala padmastha sarvavarnopashobithaa
  Sarvaayudhadharaa shuklasamsthithaa sarvatomukhee 109

  Sarvoudhanapreethachitthaa yaakinyambhaswaroopini
  Swaaha svadhaa mathir medhaa shruthi smrithiranutthamma 110

  Punyakeerthi punyalabhya punyashravanakeerthanaa
  Pulomajaarchitha bhandhamochinee bharbharaalakaa 111
   
 4. Padmash

  Padmash Platinum IL'ite

  Messages:
  2,117
  Likes Received:
  520
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female

  Vimarsharupini vidya viyadadi jagatprasuh
  Sarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini- 112

  Agraganya chintyarupa kalikalmashanashini
  Katyayani kalahantri kamalaksha nishevita- 113

  Tanbulapuritamukhi dadimikusumaprabha
  Mruhashi mohini mudhya mrudani mitrarupini- 114
   
 5. Padmash

  Padmash Platinum IL'ite

  Messages:
  2,117
  Likes Received:
  520
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female

  Nityatrupta bhaktanidhi rniyantri nikhileshvari
  Maityradi vasanalabhya mahapralayasakshini- 115

  Parashaktih paranishta pragynana ghanarupini
  Madhvipanalasa maata matrukavarna rupini- 116

  Mahakailasa nilaya mrunala mrudorlata
  Mahaniya dayamurti rmahasamrajyashalini- 117
   
 6. Kungumam

  Kungumam Gold IL'ite

  Messages:
  409
  Likes Received:
  360
  Trophy Points:
  123
  Gender:
  Female
  Atma vidya maha vidya sri vidya kamasevitha
   
 7. Lathasv

  Lathasv IL Hall of Fame

  Messages:
  2,358
  Likes Received:
  3,909
  Trophy Points:
  315
  Gender:
  Female
  sri shodakshari vidya thrikuta kamakotika 118
  kataksha kinkiri bhutha kamalakoti sevitha
  sirasthitha chandranibha palasthendra Dhanuh Prabha. 119
   
 8. ahilakaran

  ahilakaran Silver IL'ite

  Messages:
  293
  Likes Received:
  131
  Trophy Points:
  95
  Gender:
  Female
  Hrudayasdha ravi prakhya trikonantara dipika
  Dakshayani daityahantri dakshayagyna vinashini – 120

  Darandolita dirghakshi darahasojvalanmukhi
  Gurumurtirgunanidhi rgamata guhajanmabhuh – 121
   
 9. chkalyani

  chkalyani Gold IL'ite

  Messages:
  1,363
  Likes Received:
  116
  Trophy Points:
  128
  Gender:
  Female
  Sisters
  Am back and sorry for the long absence. Was tied up at domestic front.
   
 10. chkalyani

  chkalyani Gold IL'ite

  Messages:
  1,363
  Likes Received:
  116
  Trophy Points:
  128
  Gender:
  Female
  Devesi dandanitistha daharakasa roopini
  Pratipanmukhya rakanta tidhimandala poojita - 122

  Kalatmika Kalanadha kavyalaapa vinodini
  Sachamara Rama Vani savyadakshina sevita - 123

  Aadisakti rameyatma parama pavanakrutih
  Aneka koti brahmanda janani Divyavigraha - 124

   

Share This Page