1. Would you like to join the IL team? See open jobs!
  Dismiss Notice
 2. What can you teach someone online? Tell us here!
  Dismiss Notice
 3. If someone taught you via skype, what would you want to learn? Tell us here!
  Dismiss Notice

Relay Writing In Vishnu Sahatranamam

Discussion in 'Pujas Prayers & Slokas' started by druchita, Jun 27, 2015.

 1. padmaja909

  padmaja909 Platinum IL'ite

  Messages:
  846
  Likes Received:
  2,093
  Trophy Points:
  263
  Gender:
  Female
  Today I have read about a young boy meeting with a big accident with truck. From that time I am very disturbed and praying to god for his recovery, though I don't know him. He has a full life ahead of him. Please pray. I am posting these lines for his recovery.

  Suvrata-sumukha-sookshmah sughosha-sukhada-suhrut |
  Mano-haro jita-krodho veerba-burvi-daranah || “49”
  Swapanah svavasho vyapee naika-tma naika-karmakrut
  Vatsaro vatsalo vatsee ratnagarbho dhaneshvarah “50”
  Dharmagubdharmakrutdharmee sadasatksharamaksharam |
  Avignata saha-sramshuh vidhata kruta-lakshanah || “51”
  Gabhasti-nemi-satvasthah simho bhoota-mahe-shvarah|
  Adidevo mahadevo devesho deva-bhrudguruh || “52”
  Uttaro gopatir-gopta gnana-gamyah pura-tanah |
  Shareera-bhoota-bhrud-bhokta kapee-ndro bhoori-dakshinah
   
 2. Gauthu

  Gauthu Bronze IL'ite

  Messages:
  135
  Likes Received:
  43
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Somapo Amrutapah Somah Purujit Purushottamah
  Vinayo Jayah Satyasandho Dasharhah Satvatampatih

  Jivo Vinayita-Sakshi Mukundo Amita Vikramah
  Ambhonidhir Anantatma Mahodadhishayonatakah
  Ajo Maharhah Svabhavyo Jitamitrah Pramodanah
  Anando Nandano Nandah Satya-Dharma Trivikramah[/FONT]
   
 3. druchita

  druchita Silver IL'ite

  Messages:
  281
  Likes Received:
  138
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  Maharshih kapila-charyah krutagno medi-neepatih
  Tripada-strida-shadh-yakshah maha-shringah krutan-takrut

  Maha-varaho govindah sushenah kana-kangadee
  Guhyo gabheero gahano gupta-shchakra gadadharah

  Vedhah-svango jitah-krishno dridha-sankarshano chyutah
  Varuno varuno vrukshah pushka-raksho maha-manah

  Bhaga-van bhagaha-nandee vana-malee hala-yudhah
  Adityo jyoti-radityah shishnur-gati-sattamah


  [​IMG]   

Share This Page