Morning prayer to Hanuman

Discussion in 'Pujas Prayers & Slokas' started by maltibb, Dec 5, 2010.

 1. EnlightenedSoul

  EnlightenedSoul IL Hall of Fame

  Messages:
  5,456
  Likes Received:
  2,587
  Trophy Points:
  355
  Gender:
  Female
  ஓம் ஆஞ்சனேயாய வித்மஹே
  வாயு புத்ராய தீமஹி
  தந்நோ ஹனுமன் ப்ரசோதயாத்
   
 2. mathira

  mathira IL Hall of Fame

  Messages:
  4,353
  Likes Received:
  1,041
  Trophy Points:
  308
  Gender:
  Female
  Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha
   
 3. EnlightenedSoul

  EnlightenedSoul IL Hall of Fame

  Messages:
  5,456
  Likes Received:
  2,587
  Trophy Points:
  355
  Gender:
  Female
  ஓம் ஆஞ்சனேயாய வித்மஹே
  வாயு புத்ராய தீமஹி
  தந்நோ ஹனுமன் ப்ரசோதயாத்
   
 4. mathira

  mathira IL Hall of Fame

  Messages:
  4,353
  Likes Received:
  1,041
  Trophy Points:
  308
  Gender:
  Female
  Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha
   
 5. EnlightenedSoul

  EnlightenedSoul IL Hall of Fame

  Messages:
  5,456
  Likes Received:
  2,587
  Trophy Points:
  355
  Gender:
  Female
  ஓம் ஆஞ்சனேயாய வித்மஹே
  வாயு புத்ராய தீமஹி
  தந்நோ ஹனுமன் ப்ரசோதயாத்
   
 6. srividya19

  srividya19 Gold IL'ite

  Messages:
  1,518
  Likes Received:
  202
  Trophy Points:
  128
  Gender:
  Female
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
   
 7. EnlightenedSoul

  EnlightenedSoul IL Hall of Fame

  Messages:
  5,456
  Likes Received:
  2,587
  Trophy Points:
  355
  Gender:
  Female
  ஓம் ஆஞ்சனேயாய வித்மஹே
  வாயு புத்ராய தீமஹி
  தந்நோ ஹனுமன் ப்ரசோதயாத்
   
 8. srividya19

  srividya19 Gold IL'ite

  Messages:
  1,518
  Likes Received:
  202
  Trophy Points:
  128
  Gender:
  Female
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
   
 9. Thyagarajan

  Thyagarajan Finest Post Winner

  Messages:
  10,114
  Likes Received:
  10,940
  Trophy Points:
  590
  Gender:
  Male
  Shri Guru Charan Saroj Raj Nij mane mukure sudhari
  Varnao Raghuvar Vimal Jasu Jo dayaku phal chari
  Budhi Hin Tanu Janike Sumirau Pavan Kumar
  Bal budhi Vidya dehu mohe Harahu Kalesa Vikar
  Jai Hanuman gyan gun sagar
  Jai Kapis tihun lok ujagar
  Ram doot atulit bal dhama
  Anjani-putra Pavan sutha nama

  Mahavir Vikram Bajrangi Kumati nivar sumati Ke sangi
  Kanchan varan viraj subesa
  Kanan Kundal Kunchit Kesa
  Hath Vajra Aur Dhuvaje Viraje Kandhe moonj janehu sajai
  Sankar suvan kesri Nandan Tej pratap maha jag vandan
  Vidyavan guni ati chatur Ram kaj karibe ko aatur
  Prabu charitra sunibe ko rasiya Ram Lakhan Sita mān Basiya


  After cleansing the mirror of my mind with the pollen dust of holy Guru's Lotus feet. I Profess the pure, untainted glory of Shri Raghuvar which bestows the four- fold fruits of life.(Dharma, Artha, Kama and Moksha).
   
 10. mathira

  mathira IL Hall of Fame

  Messages:
  4,353
  Likes Received:
  1,041
  Trophy Points:
  308
  Gender:
  Female
  Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha
   

Share This Page