Morning prayer to Hanuman

Discussion in 'Pujas Prayers & Slokas' started by maltibb, Dec 5, 2010.

 1. Jaysree

  Jaysree IL Hall of Fame

  Messages:
  8,350
  Likes Received:
  1,197
  Trophy Points:
  338
  Gender:
  Female
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
   
 2. nandinimithun

  nandinimithun IL Hall of Fame

  Messages:
  1,460
  Likes Received:
  4,941
  Trophy Points:
  335
  Gender:
  Female
  Anjaneya mathi padalananam
  Kanchanadri kamaniya vigraham
  Parijatha taramoola vasinam
  Bhavayami bhavama anandam
  Yatra yatra raghunatha keerthanam
  Tatra tatra krutha masta kanchanam
  Bhaspavari paripoorna lochanam
  Maruthim mamatha rakshsahanthakam.
   
 3. mathira

  mathira IL Hall of Fame

  Messages:
  3,920
  Likes Received:
  1,009
  Trophy Points:
  308
  Gender:
  Female
  Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha
   
 4. srividya19

  srividya19 Gold IL'ite

  Messages:
  1,491
  Likes Received:
  202
  Trophy Points:
  128
  Gender:
  Female
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
   
 5. EnlightenedSoul

  EnlightenedSoul IL Hall of Fame

  Messages:
  5,199
  Likes Received:
  2,584
  Trophy Points:
  355
  Gender:
  Female
  ௐ ஆஞ்சனேயாய வித்மஹே
  வாயு புத்ராய தீமஹி
  தந்நோ ஹனுமன் ப்ரசோதயாத்
  d0b1a8855eb9a05f8955cbecb83507ba.jpg
   
 6. Jaysree

  Jaysree IL Hall of Fame

  Messages:
  8,350
  Likes Received:
  1,197
  Trophy Points:
  338
  Gender:
  Female
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
   
 7. mathira

  mathira IL Hall of Fame

  Messages:
  3,920
  Likes Received:
  1,009
  Trophy Points:
  308
  Gender:
  Female
  Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha
   
 8. EnlightenedSoul

  EnlightenedSoul IL Hall of Fame

  Messages:
  5,199
  Likes Received:
  2,584
  Trophy Points:
  355
  Gender:
  Female
  ௐ ஆஞ்சனேயாய வித்மஹே
  வாயு புத்ராய தீமஹி
  தந்நோ ஹனுமன் ப்ரசோதயாத்
  52283442ea93e0040eeb3e66fbfe1273.jpg
   
 9. Jaysree

  Jaysree IL Hall of Fame

  Messages:
  8,350
  Likes Received:
  1,197
  Trophy Points:
  338
  Gender:
  Female
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
   
 10. mathira

  mathira IL Hall of Fame

  Messages:
  3,920
  Likes Received:
  1,009
  Trophy Points:
  308
  Gender:
  Female
  Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha Om Shree Hanumante Namaha
   

Share This Page