Support - Prayer Group for people trying to conceive / people who are pregnant

Discussion in 'Fertility & Trying to Conceive' started by kashvya, Aug 21, 2008.

 1. Jaysree

  Jaysree Gold IL'ite

  Messages:
  3,496
  Likes Received:
  318
  Trophy Points:
  183
  Gender:
  Female
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
   
 2. Jaysree

  Jaysree Gold IL'ite

  Messages:
  3,496
  Likes Received:
  318
  Trophy Points:
  183
  Gender:
  Female
  Om Devakisut govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
   
 3. Jaysree

  Jaysree Gold IL'ite

  Messages:
  3,496
  Likes Received:
  318
  Trophy Points:
  183
  Gender:
  Female
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
   
 4. Jaysree

  Jaysree Gold IL'ite

  Messages:
  3,496
  Likes Received:
  318
  Trophy Points:
  183
  Gender:
  Female
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
   
 5. Jaysree

  Jaysree Gold IL'ite

  Messages:
  3,496
  Likes Received:
  318
  Trophy Points:
  183
  Gender:
  Female
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
   
 6. Jaysree

  Jaysree Gold IL'ite

  Messages:
  3,496
  Likes Received:
  318
  Trophy Points:
  183
  Gender:
  Female
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
   
  lotuskirtana likes this.
 7. Baishali123

  Baishali123 New IL'ite

  Messages:
  30
  Likes Received:
  2
  Trophy Points:
  8
  Pls include me in your prayers too.. Bow to Shree sai peace be to all
   
 8. preeti6years

  preeti6years Senior IL'ite

  Messages:
  49
  Likes Received:
  20
  Trophy Points:
  23
  Gender:
  Female
  Chant this Ganapathi Dwadasa Namavali
  ranamya Sirasa devam Gauri Puthram Vinayakam
  Bhaktavasam Smarennithyam Ayuh Kamartha Siddaye (1)
  Prathamam Vakrathundam cha Ekadantham Dvithiyakam
  Thrithiyam Krishna Pingaaksham Gajavakthram Chathurthakam (2)
  Lambodaram Panchamam cha Shashtam Vikatameva cha
  Saptamam Vighna Rajam cha Dhoomravarnam thathashtakam (3)
  Navamam Phala Chandram cha Dasamam thu Vinayakam
  Ekadasam Ganapathim Dwadasam thu Gajananam (4)
  Dwadasaithani Namaani Thri Sandhyam Yah Pathennarah
  Na cha Vighna Bhayam thasya Sarva Siddhi karim Prabho (5)
  Vidyarthi Labhate Vidyam Dhanarthi Labhate Dhanam
  Puthrarthi Labhate Putraam Mokshaarthi Labhate Gatim (6)
  Japeth Ganapthi Stotram Shadbhirmaasai Phalam Labheth,
  Samvatsarena Siddhim cha Labhate Naathra Samsayaha (7)
  Ashtabhyo Brahmanebhyash cha Likhitwa yah Samarpayeth
  Thasya Vidya bhavetsarva Ganeshasya Prasadathaha (8)
   
 9. sharmi10

  sharmi10 Gold IL'ite

  Messages:
  366
  Likes Received:
  610
  Trophy Points:
  173
  Gender:
  Female
  Pls include me in your prayers..
   
 10. lotuskirtana

  lotuskirtana New IL'ite

  Messages:
  27
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Female
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
  Om Devakisut Govind Vasudev Jagatpate Dehime Tanayam Krishna Twamham Sharanam Gatah.
   

Share This Page