Relay writing of Sri Lalitha Sahasranamam

Discussion in 'Pujas Prayers & Slokas' started by chkalyani, Jan 16, 2014.

 1. DrPreetha

  DrPreetha Gold IL'ite

  Messages:
  1,354
  Likes Received:
  253
  Trophy Points:
  158
  Gender:
  Female
  Nishkarana nishkalanka nirupadhirnirishvara
  Niraga ragamadhani nirmada madanashini – 46

  Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashinee

  Nirmama mamatahantri nishpapa papanashini – 47

  Nishkrodha krodhashamani nirlobha lobhanashini

  Nisandhaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini – 48
   
 2. padmaja909

  padmaja909 Platinum IL'ite

  Messages:
  846
  Likes Received:
  2,093
  Trophy Points:
  263
  Gender:
  Female
  49. nirvikalpa nirabadha nirbheda bhedanasini
  nirnasha mrityumadani nishkriya nishparigraha

  50. nistula nilachikura nirapaya niratyaya
  durlabha durgama durga dukha hantri sukha prada

  51. dushtadoora durachara shamini dosha varjita
  sarvagyana sandra karuna samanadhika varjitha
   
 3. Padmash

  Padmash Platinum IL'ite

  Messages:
  2,117
  Likes Received:
  519
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female
  Sarvashaktimayee sarvamangalaa sadhgathiprdaa
  Sarveshwaree sarvamayee sarvamantrasvaroopinee- 52

  Sarvayantratmika sarvatantraroopa manonmanee
  Maheshwaree mahadevi mahalakshmirmudapriyaa- 53

  Maharupa mahapujya mahapataka nashini
  Mahamaya magastva mahashaktirmaharatih- 54
   
 4. padmaja909

  padmaja909 Platinum IL'ite

  Messages:
  846
  Likes Received:
  2,093
  Trophy Points:
  263
  Gender:
  Female
  55. mahabhogha maheshwarya mahaveerya mahabala
  mahabudhir mahasidhir mahayoge srwareswari

  56. mahatantra mahamantra mahayantra mahasana
  mahayaga kramaradhya mahabhairava poojitha

  57. maheswara mahakalpa mahatandava sakshini
  mahakamesha mahishi mahatripura sundari
   
 5. Padmash

  Padmash Platinum IL'ite

  Messages:
  2,117
  Likes Received:
  519
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female
  Chatushastyupacharadya chatushshti kalamaei
  Mahachatushastikoti yogini ganasevita- 58

  Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyaga
  Charu rupacharuhasa charuchandra kaladhara- 59

  Charachara jagannadha chakraraja niketana
  Parvati padmanayana padmarga samaprabha- 60
   
 6. DrPreetha

  DrPreetha Gold IL'ite

  Messages:
  1,354
  Likes Received:
  253
  Trophy Points:
  158
  Gender:
  Female
  Panchapretasanasina panchabramha svarupini
  Chinmaei paramananda vigynanaghanarupini – 61

  Dhyanadhyatru dhyeyarupa dharmadharma vivarjita

  Vishvarupa jagarini svapanti taijasatmika -62

  Supta pragynatmika turya sarvavasdhavivarjita

  Prushtikartri bramharupa goptri govindarupini – 63
   
 7. Padmash

  Padmash Platinum IL'ite

  Messages:
  2,117
  Likes Received:
  519
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female

  Sanharini rudrarupa tirodhanakarishvari
  Sadashivanugrahada panchakrutya parayana- 64

  Bhanumandala madhyasdha bhairavi bhagamalini
  Padmasana bhagvati padmanabha sahedari- 65


  Unmesha nimishotapanna vipanna bhuvanavalih
  Sahasrashirshavadana sahasrakshi sahasrapat- 66
   
 8. Padmash

  Padmash Platinum IL'ite

  Messages:
  2,117
  Likes Received:
  519
  Trophy Points:
  208
  Gender:
  Female

  Abramhakitajanani varvashrama vidhaeini
  Nijagyna rupanigama punyapunya phalaprada- 67

  Shritu simanta sirurikruta padabja dhulika
  Sakalagama sandoha shukti-sanputa maoktika- 68

  Purushardhapradha purna bhogini bhuvaneshwari
  Ambika nadi nidhana paribrahmendra sevita- 69
   
 9. DrPreetha

  DrPreetha Gold IL'ite

  Messages:
  1,354
  Likes Received:
  253
  Trophy Points:
  158
  Gender:
  Female
  Narayani nadarupa namarupa vivarjita
  Hrinkari hrimati hrudya heyopadeyavarjita – 70

  Rajarajarchita ragyni ramya rajivalochana

  Ranjani ramani rasya ranarkinkini mekhala – 71

  Rama rakenduvadana ratirupa ratipriya

  Rakshakari rakshasaghni rama ramanalanpata – 72
   
 10. padmaja909

  padmaja909 Platinum IL'ite

  Messages:
  846
  Likes Received:
  2,093
  Trophy Points:
  263
  Gender:
  Female
  73. kamya kama kalaroopa kadamba kusumapriya
  kalyani jagathi kanda karuna rasa sagara

  74. kalavati kalalapa kanta kadambari priya
  varada vamanayana varuni mada vivhala

  75. vishwadhika veda vaidya vindhyachala vasini
  vidhatri vidhajanani vishnu maya vilasini
   

Share This Page