Morning prayer to Hanuman

Discussion in 'Pujas Prayers & Slokas' started by maltibb, Dec 5, 2010.

 1. srividya19

  srividya19 Bronze IL'ite

  Messages:
  888
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
   
 2. srividya19

  srividya19 Bronze IL'ite

  Messages:
  888
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
   
 3. srividya19

  srividya19 Bronze IL'ite

  Messages:
  888
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
   
 4. nandinimithun

  nandinimithun Finest Post Winner

  Messages:
  916
  Likes Received:
  3,372
  Trophy Points:
  295
  Gender:
  Female
  Manojabam maruthi thulya vegam
  Jeetendriyam buddhimatham
  Vatajmadam vanariyudham muhkyam
  Sriram dootham sirasa namami
   
 5. srividya19

  srividya19 Bronze IL'ite

  Messages:
  888
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
   
 6. nandinimithun

  nandinimithun Finest Post Winner

  Messages:
  916
  Likes Received:
  3,372
  Trophy Points:
  295
  Gender:
  Female
  Om anjana putraya namaha
  Om maruti namaha
  Om anjaneyaya namaha
   
 7. srividya19

  srividya19 Bronze IL'ite

  Messages:
  888
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
  om shri hanumathe namaha
   
 8. Jaysree

  Jaysree Gold IL'ite

  Messages:
  2,096
  Likes Received:
  225
  Trophy Points:
  128
  Gender:
  Female
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
   
 9. Jaysree

  Jaysree Gold IL'ite

  Messages:
  2,096
  Likes Received:
  225
  Trophy Points:
  128
  Gender:
  Female
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
  Om Anjaneyay Vidmahe Vayuputray Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayat.
   
 10. venlax

  venlax Silver IL'ite

  Messages:
  221
  Likes Received:
  168
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  Utta Kandam

  Kalaaveditha Surapatha Ram !
  Aaayothyagajana Mukthitha Ram !
  Vithimuga Vibutha Nandaga Ram !
  Dejomaya Nijaroopaka Ram !
  Samsruthi Bandha Vimochaka Ram !
  Dharma Sthapana Thatpa Ram !
  Bakthi Parayana Mugathitha Ram !
  Sarva Charaachara Balaga Ram !
  Sarva Bhavaamaya Mukthitha Ram 1
  Vaikundalaya Samsthutha Ram !
  Nithyananda Thamasnitha Ram !
  Rama Rama Jaya Raja Ram !
  Rama Rama Jaya Sita Ram !

  Kalaaveditha Surapatha Ram !
  Aaayothyagajana Mukthitha Ram !
  Vithimuga Vibutha Nandaga Ram !
  Dejomaya Nijaroopaka Ram !
  Samsruthi Bandha Vimochaka Ram !
  Dharma Sthapana Thatpa Ram !
  Bakthi Parayana Mugathitha Ram !
  Sarva Charaachara Balaga Ram !
  Sarva Bhavaamaya Mukthitha Ram 1
  Vaikundalaya Samsthutha Ram !
  Nithyananda Thamasnitha Ram !
  Rama Rama Jaya Raja Ram !
  Rama Rama Jaya Sita Ram !

  Kalaaveditha Surapatha Ram !
  Aaayothyagajana Mukthitha Ram !
  Vithimuga Vibutha Nandaga Ram !
  Dejomaya Nijaroopaka Ram !
  Samsruthi Bandha Vimochaka Ram !
  Dharma Sthapana Thatpa Ram !
  Bakthi Parayana Mugathitha Ram !
  Sarva Charaachara Balaga Ram !
  Sarva Bhavaamaya Mukthitha Ram 1
  Vaikundalaya Samsthutha Ram !
  Nithyananda Thamasnitha Ram !
  Rama Rama Jaya Raja Ram !
  Rama Rama Jaya Sita Ram !

  Kalaaveditha Surapatha Ram !
  Aaayothyagajana Mukthitha Ram !
  Vithimuga Vibutha Nandaga Ram !
  Dejomaya Nijaroopaka Ram !
  Samsruthi Bandha Vimochaka Ram !
  Dharma Sthapana Thatpa Ram !
  Bakthi Parayana Mugathitha Ram !
  Sarva Charaachara Balaga Ram !
  Sarva Bhavaamaya Mukthitha Ram 1
  Vaikundalaya Samsthutha Ram !
  Nithyananda Thamasnitha Ram !
  Rama Rama Jaya Raja Ram !
  Rama Rama Jaya Sita Ram !

  Kalaaveditha Surapatha Ram !
  Aaayothyagajana Mukthitha Ram !
  Vithimuga Vibutha Nandaga Ram !
  Dejomaya Nijaroopaka Ram !
  Samsruthi Bandha Vimochaka Ram !
  Dharma Sthapana Thatpa Ram !
  Bakthi Parayana Mugathitha Ram !
  Sarva Charaachara Balaga Ram !
  Sarva Bhavaamaya Mukthitha Ram 1
  Vaikundalaya Samsthutha Ram !
  Nithyananda Thamasnitha Ram !
  Rama Rama Jaya Raja Ram !
  Rama Rama Jaya Sita Ram !

  Kalaaveditha Surapatha Ram !
  Aaayothyagajana Mukthitha Ram !
  Vithimuga Vibutha Nandaga Ram !
  Dejomaya Nijaroopaka Ram !
  Samsruthi Bandha Vimochaka Ram !
  Dharma Sthapana Thatpa Ram !
  Bakthi Parayana Mugathitha Ram !
  Sarva Charaachara Balaga Ram !
  Sarva Bhavaamaya Mukthitha Ram 1
  Vaikundalaya Samsthutha Ram !
  Nithyananda Thamasnitha Ram !
  Rama Rama Jaya Raja Ram !
  Rama Rama Jaya Sita Ram !

  Kalaaveditha Surapatha Ram !
  Aaayothyagajana Mukthitha Ram !
  Vithimuga Vibutha Nandaga Ram !
  Dejomaya Nijaroopaka Ram !
  Samsruthi Bandha Vimochaka Ram !
  Dharma Sthapana Thatpa Ram !
  Bakthi Parayana Mugathitha Ram !
  Sarva Charaachara Balaga Ram !
  Sarva Bhavaamaya Mukthitha Ram 1
  Vaikundalaya Samsthutha Ram !
  Nithyananda Thamasnitha Ram !
  Rama Rama Jaya Raja Ram !
  Rama Rama Jaya Sita Ram !

  Kalaaveditha Surapatha Ram !
  Aaayothyagajana Mukthitha Ram !
  Vithimuga Vibutha Nandaga Ram !
  Dejomaya Nijaroopaka Ram !
  Samsruthi Bandha Vimochaka Ram !
  Dharma Sthapana Thatpa Ram !
  Bakthi Parayana Mugathitha Ram !
  Sarva Charaachara Balaga Ram !
  Sarva Bhavaamaya Mukthitha Ram 1
  Vaikundalaya Samsthutha Ram !
  Nithyananda Thamasnitha Ram !
  Rama Rama Jaya Raja Ram !
  Rama Rama Jaya Sita Ram !

  Kalaaveditha Surapatha Ram !
  Aaayothyagajana Mukthitha Ram !
  Vithimuga Vibutha Nandaga Ram !
  Dejomaya Nijaroopaka Ram !
  Samsruthi Bandha Vimochaka Ram !
  Dharma Sthapana Thatpa Ram !
  Bakthi Parayana Mugathitha Ram !
  Sarva Charaachara Balaga Ram !
  Sarva Bhavaamaya Mukthitha Ram 1
  Vaikundalaya Samsthutha Ram !
  Nithyananda Thamasnitha Ram !
  Rama Rama Jaya Raja Ram !
  Rama Rama Jaya Sita Ram !
  "The woods are lovely,dark & deep but i have promises to keep & miles to go before I sleep "
   

Share This Page