குடும்ப அலுவலக கற்பனை சிரிப்பூக்கள் :)

Discussion in 'Community Chit-Chat' started by GoogleGlass, Jul 23, 2016.

 1. jskls

  jskls Finest Post Winner

  Messages:
  6,046
  Likes Received:
  22,901
  Trophy Points:
  490
  Gender:
  Female
  Wifey muthugula enna kattuvaanglo
   
  GoogleGlass and maggi32 like this.
 2. jskls

  jskls Finest Post Winner

  Messages:
  6,046
  Likes Received:
  22,901
  Trophy Points:
  490
  Gender:
  Female
  Atha vachu enna pannuvaanga athu eppadi irukkum
   
  GoogleGlass and maggi32 like this.
 3. maggi32

  maggi32 IL Hall of Fame

  Messages:
  1,119
  Likes Received:
  17,647
  Trophy Points:
  383
  Gender:
  Female
 4. jskls

  jskls Finest Post Winner

  Messages:
  6,046
  Likes Received:
  22,901
  Trophy Points:
  490
  Gender:
  Female
  Oye edit the quoted one mags
   
  maggi32 and GoogleGlass like this.
 5. GoogleGlass

  GoogleGlass Finest Post Winner

  Messages:
  5,265
  Likes Received:
  20,785
  Trophy Points:
  470
  Gender:
  Male
  tin
   
  jskls and maggi32 like this.
 6. GoogleGlass

  GoogleGlass Finest Post Winner

  Messages:
  5,265
  Likes Received:
  20,785
  Trophy Points:
  470
  Gender:
  Male
  achcho superaa irukkum - avichchu saappidanum

  manjaloda athayum paanaila kattuvanga
   
  periamma, maggi32 and jskls like this.
 7. jskls

  jskls Finest Post Winner

  Messages:
  6,046
  Likes Received:
  22,901
  Trophy Points:
  490
  Gender:
  Female
  Oh sweet aa salty aa sakaravalli kizhangu maathiriyaa
   
  GoogleGlass and maggi32 like this.
 8. maggi32

  maggi32 IL Hall of Fame

  Messages:
  1,119
  Likes Received:
  17,647
  Trophy Points:
  383
  Gender:
  Female
  Time to roll....cha time sikro voding :(

  GG : teachin timings solugho....:)
   
  GoogleGlass and jskls like this.
 9. maggi32

  maggi32 IL Hall of Fame

  Messages:
  1,119
  Likes Received:
  17,647
  Trophy Points:
  383
  Gender:
  Female
  Wife AK47 clean pantu varvagho!
   
  jskls and GoogleGlass like this.
 10. maggi32

  maggi32 IL Hall of Fame

  Messages:
  1,119
  Likes Received:
  17,647
  Trophy Points:
  383
  Gender:
  Female
  I l carry on....catchu all 2mrw....good day & gud nt to allluuuu

  Amma: y ma missin here?

  GG: putu malayalo teachin timings

  jsksl: pongal pic paka ipove me joling!!!

  TC
   
  jskls and GoogleGlass like this.

Share This Page