குடும்ப அலுவலக கற்பனை சிரிப்பூக்கள் :)

Discussion in 'Community Chit-Chat' started by GoogleGlass, Jul 23, 2016.

 1. maggi32

  maggi32 IL Hall of Fame

  Messages:
  1,119
  Likes Received:
  17,653
  Trophy Points:
  383
  Gender:
  Female
  me toooooo :disrelieved::disrelieved::disrelieved:
   
  jskls likes this.
 2. jskls

  jskls Finest Post Winner

  Messages:
  6,204
  Likes Received:
  23,324
  Trophy Points:
  490
  Gender:
  Female
  Aale paakaama dreams aaa illa verum glass aa dream la
   
  GoogleGlass and maggi32 like this.
 3. maggi32

  maggi32 IL Hall of Fame

  Messages:
  1,119
  Likes Received:
  17,653
  Trophy Points:
  383
  Gender:
  Female
  Idela naku ledandi....i see one panai....check fr pongal inside it...eat & roll happily.
   
  GoogleGlass and jskls like this.
 4. GoogleGlass

  GoogleGlass IL Hall of Fame

  Messages:
  5,332
  Likes Received:
  20,940
  Trophy Points:
  470
  Gender:
  Male
  lol

  sita gone with rama

  geetha gone with, therlayae :)
   
  maggi32 and jskls like this.
 5. maggi32

  maggi32 IL Hall of Fame

  Messages:
  1,119
  Likes Received:
  17,653
  Trophy Points:
  383
  Gender:
  Female
  Tht person was wearnin glasses for....so glass +glass =GG nu nenche!!!
   
  jskls likes this.
 6. jskls

  jskls Finest Post Winner

  Messages:
  6,204
  Likes Received:
  23,324
  Trophy Points:
  490
  Gender:
  Female
  Aagaa moththathula veratti vittuteenga
   
  maggi32 likes this.
 7. maggi32

  maggi32 IL Hall of Fame

  Messages:
  1,119
  Likes Received:
  17,653
  Trophy Points:
  383
  Gender:
  Female
  Seri vindung ma....pudu varso....pudu GF tedla :)
   
  GoogleGlass likes this.
 8. jskls

  jskls Finest Post Winner

  Messages:
  6,204
  Likes Received:
  23,324
  Trophy Points:
  490
  Gender:
  Female
  Sari pongal pic podren
   
  GoogleGlass likes this.
 9. GoogleGlass

  GoogleGlass IL Hall of Fame

  Messages:
  5,332
  Likes Received:
  20,940
  Trophy Points:
  470
  Gender:
  Male
  panangkizhangu - not sure if in the US available or not
   
  maggi32 and jskls like this.
 10. maggi32

  maggi32 IL Hall of Fame

  Messages:
  1,119
  Likes Received:
  17,653
  Trophy Points:
  383
  Gender:
  Female
  ATM queue ninu 2000rs/- yeduka kasto nu....
   
  jskls likes this.

Share This Page